Правила гарантійного обслуговування  

виробів НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.»

м. Миколаїв                                                                                                                                   01.09.2017

 1. Ці правила поширюються на гарантійне обслуговування і технічну підтримку виробів НПФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.».

Виробник гарантує проведення гарантійного обслуговування виготовлених виробів, протягом гарантійного терміну їх експлуатації.

 1. Основні  терміни 

Гарантійне обслуговування - безплатне усунення несправностей виробу Виробником, шляхом діагностики, налаштування, ремонту виробу (його складових частин), або заміну на аналогічні, протягом гарантійного терміну, за умови дотримання Користувачем умов гарантії, й за умови, що дефект виник з вини Виробника даного виробу. 

Гарантійний термін експлуатації - це період часу, протягом якого Виробник своїми зобов'язаннями (в подальшому - гарантійні зобов'язання) гарантує використання виробу за призначенням, за умови дотримання Користувачем вимог експлуатаційної документації на виріб.

Технічна підтримка - послуга з надання допомоги користувачам виробів, по виниклих конкретних проблемах, пов'язаних з їх використанням, у т.ч. консультації, оновлення програмного забезпечення, протягом терміну служби виробу, на безоплатній основі.

 1. Умови надання гарантійного обслуговування
  1. Виробник зобов'язується виконати гарантійні зобов'язання з обслуговування виробів у випадках, коли:
 • не закінчилася гарантійний термін експлуатації виробу, встановлений в експлуатаційній документації або договорі поставки виробів;
 • Користувачем вироби дотримані умови його експлуатації, транспортування, зберігання, встановлені в експлуатаційній документації на виріб, а також виключаються не гарантійний випадки (п. 5 цих Правил);
 • Користувач надав виробнику виріб для проведення гарантійного обслуговування, відповідно до цих правил.
  1. Гарантійний термін експлуатації виробів вказується в експлуатаційній документації на виріб, якщо інше не передбачено договором поставки виробів.
  2. Гарантійні зобов'язання Виробника не поширюється на наступні складові частини виробу:
 • продукцію інших виробників, що входять до складу виробу, якщо стосовно неї діють гарантійні зобов'язання іншого виробника, що підтверджуються іншими необхідними документами;
 • витратні комплектуючі вироби інших виробників (включаючи пристрої для читання карт пам'яті, силові кабелі живлення, з'єднувальні комунікаційні кабелі);
 • ресурсні компоненти (включаючи акумулятори, батареї, елементи живлення);
 • витратні елементи і матеріали (включаючи носії інформації різних типів);
 • складові частини, що природно зношуються в процесі експлуатації (включаючи чохли, сумки, ремені, кріпильні деталі, елементи оздоблення, деталі та комплектуючі інших виробників, що мають обмежений термін служби);
 • на програмні продукти, які не поставляються разом з виробом;
 • на дані Користувача, що зберігаються або отримані за допомогою виробу.

З питання відновлення працездатності зазначених складових частин необхідно звертатися до їх виробникам або сервісним центрам, які здійснюють їх гарантійне обслуговування.

  1. На складові частини виробу інших виробників, що не дають гарантійних зобов'язань, при наявності ідентифікаційних ознак їх приналежності до комплекту поставки вироби, Виробником встановлюються Гарантійний термін експлуатації - три місяці.
 1. Не гарантійні  випадки

Гарантійні зобов'язання Виробника не поширюється на несправності, викликані:

  1. дією обставин непереборної сили (стихійні лиха, пожежі, повені, удари блискавки, нещасні випадки);
  2. умисним і / або необережною дією Користувача та / або третіх осіб, порушенням правил експлуатації, транспортування, або зберігання виробу;
  3. будь-якими механічними пошкодженнями вироби (тріщини, злами, подряпини, вм'ятини), електронних компонентів, кабелів;
  4. попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, тварин і продуктів їх життєдіяльності;
  5. ушкодженнями вироби, пов'язаними з підключенням зовнішніх пристроїв, що мають несумісні або несправні інтерфейси;
  6. ушкодженнями виробу, які викликані подачею напруг, що виходять за діапазон, зазначений в експлуатаційній та іншої документації, що надається разом із Виробом;
  7. пошкодженням пристроїв захисту від кидків напруги, ESD - захисту та інших захисних пристроїв;
  8. пошкодженням виробу, які пов'язані з несанкціонованою зміною конструкції або несанкціонованим ремонтом вироби Користувачем і / або третіми особами;
  9. установкою неліцензійних або несумісних з виробом програм, дією шкідливих для ПК програм (комп'ютерних вірусів);
  10. використанням товару не за призначенням;
  11. природного зносу елементів у випадках перевищення зазначених норм експлуатації;
  12. використанням нестандартних або неякісних ресурсних компонентів, носіїв інформації, елементів живлення або приладдя.
 1. Порядок здійснення гарантійного обслуговування
  1. Гарантійне обслуговування виробу (складової частини виробу) здійснюється в умовах підприємства-Виробника.
  2. У разі виявлення несправності або виходу з ладу виробу, Користувач направляє Виробнику «Повідомлення про несправності Виробу» (додаток №2 до цих Правил) по факсу, поштою, або на електронну пошту Виробника.
  3. Виробник зв'язується з представником Користувача, і проводить попередню технічну консультацію щодо відновлення роботи, виробу, або його складової частини, що вийшла з ладу, проведення Гарантійного обслуговування Виробником.
  4. Доставка виробу (його складових частин) на адресу Виробника для проведення Гарантійного ремонту здійснюється представником Користувача нарочним, або кур'єрами Спецзв'язку (фельдзв'язку). Пересилання виробу (його складових частин), повинне здійснюватися в заводській упаковці, або упаковці, яка забезпечує його безпечне транспортування.
  5. Користувач направляє Виробнику виріб (його складову частину), «Повідомлення про несправності Виробу» (Додаток 2), разом із супровідним листом Додаток 3), яке підписується уповноваженим представником Користувача і завіряється печаткою.
  6. Виробник приймає виріб (його складову частину), ідентифікує його, і проводить його дослідження, самостійно або за участю Користувача (на його вимогу), для визначення характеру несправності і причин її виникнення.
  7. Якщо порушення працездатності виробу виникло внаслідок прояву прихованих дефектів елементів, відхилень технології виробництва та інших несправностей виробничого характеру, що сталися з вини Виробника, в період дії його гарантійних зобов'язань, то відновлення працездатності (ремонт) вироби проводиться за рахунок Виробника.
  8. Якщо гарантійний термін експлуатації виробу закінчився, або порушення працездатності виробу (його складової частини) сталася з вини Користувача в результаті порушення ним Правил експлуатації, зберігання і транспортування, зазначені в експлуатаційних документах на виріб (іншої документації, що надається разом із виробом), або причиною несправності є не гарантійний випадки (п. 5 цих Правил), за якими Виробник не несе гарантійних зобов'язань, то відновлення працездатності (ремонт) вироби проводиться виконуємо ться на договірних умовах.
  9. Результати дослідження вироби (його складової частини), що надійшла для гарантійного обслуговування, оформляються Актом дослідження несправності, складений Виробником, який надається Користувачеві на його вимогу. Виробник не несе відповідальності за збереження інформації Користувача, що знаходиться на будь-яких носіях всередині мобільного телефону.
  10. Гарантійний строк продовжується на період перебування виробу в гарантійному ремонті. Заміна несправних складових частин вироби (деталей, вузлів, складальних одиниць) в період гарантійного терміну експлуатації виробу не веде до встановлення нового гарантійного терміну на виріб, або його складові частини.
  11. Після проведення гарантійного обслуговування, відновлення працездатності виробу (його складової частини), воно передається (надсилається) Користувачеві, за актом прийому-передачі, підписаного уповноваженими представниками Виробника і Користувача, і завіреному печаткою.
 2.  Технічна підтримка
  1. Виробник гарантує надання технічної підтримки вироблених виробів, протягом терміну їх служби, зазначеного в експлуатаційних документах на виріб.
  2. Для отримання оперативної технічної підтримки Виробника за допомогою засобів зв'язку і комунікацій, Користувач направляє на адресу Виробника заповнену «Заявку на забезпечення технічної підтримки» (додаток №1 до цих Правил), підписаний уповноваженою особою Користувача і завірений печаткою.
  3. Про зміну контактних даних, зазначених у заявці, або припинення надання технічної підтримки, Користувач повинен негайно письмово повідомляти Виробника.
  4. Розсилка нових версій програмного забезпечення на вироби виробляється на електронні адреси користувачів, зазначених в «Заявці на забезпечення технічної підтримки», або за офіційним запитом Користувача.

  

 

Контактні дані Виробника: ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.»

Адреса: 54020, м. Миколаїв, вул. Пригранична, 22/1;   54050, м. Миколаїв, вул. Уральська, 34-А.

Тел. / Факс: (0512) 47-37-57,   e-mail: mail.ualeks@gmail.com

Робочий час: пн. – птн.  з 9:00 до 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до Правил Гарантійного обслуговування

виробів НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.»

 

На бланку установи                                                                     ____________________

(гриф обмеження доступу)

 

НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.» 

 

 

ЗАЯВКА

на забезпечення технічної підтримки

 

Користувач: ________________________________________________________

___________________________________________________________________

доручає проводити технічну підтримку виробів, відповідно до Правил гарантійного обслуговування виробів НПФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.» з використанням нижчеперелічених засобів комунікацій:

 

№ п/п

 

Контактні дані Користувача

телефон(и)

адреса(и) електронної пошти

логін і тип месенджеру

примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Уповноважена особа Користувача:

 

________________________     ________________     _____________________

            (посада)                                                     (підпис)                                    (прізвище й ініціали)

 

«____» ___________ 20___ р.

                                              

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до Правил Гарантійного обслуговування

виробів НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.»

                                                                        ____________________

(гриф обмеження доступу)

 

НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.» 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСПРАВНОСТІ

 

№ _______   від «____» ___________ 20___ р.

 

Найменування (шифр) виробу _____________________________________________

                           

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Заводський номер _________________     Серійний номер _____________________

 

Складова частина виробу, яка вийшла з ладу  ______________________________

 

_________________________________________________________________________

 

Версія ПО,  запрограмованого у виробі _______________________________________

Версія ПО, що використовується в

комп'ютері  для роботи з виробом   __________________________________________

 

Останнє оновлення програм     ______________________________________________

 

Дата виникнення несправності  _______ _______ 20____ р.

 

Опис несправності: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Умови експлуатації, при яких виникла несправність, в тому числі і за даними телеметрії виробу (RSSI, температура і т.п.):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Контрактна особа Користувача     ___________________________________________________ контактні дані (для зв'язку):          телефон  ___________________________________________ 

(за необхідністю) e-mail  _________________________   месенджер ______________________   

Підпис         _____________________     _______________________

Виріб (складову частину) _________________________________________________________

Прийняв представник Виробника   __________________  ______________________

                                                                                                     (підпис)                                         (прізвище)

___ ___________ 20____ р.

 

Сопровидительное_ремонт